Odourless Casting -projekti palkittiin LIFE Awards -gaalassa

Odourless Casting -projekti palkittiin 31.5.2016 Brysselissä Euroopan komission LIFE Awards -gaalassa. Odourless Casting valittiin 25 parhaimman LIFE-projektin (Best LIFE projects) joukosta viiden parhaimman LIFE ympäristö- ja informaatioprojektin joukkoon ("The 5 Best of the Best LIFE Environment / Information Projects in 2015").

Palkitut projektit valittiin vaikuttavimmiksi ja inspiroivimmiksi LIFE-projekteiksi vuonna 2015 luonnon- ja ympäristönsuojelun alalla, joilla laajasti sovellettuina olisi hyvin myönteiset vaikutukset ympäristöön, taloudellisen kasvun kehittämiseen ja tarjoaisivat merkittäviä hyötyjä Euroopan kansalaisille.

Odourless Casting -projektin tavoitteena oli määrittää alumiini-, teräs- ja rautavalimoiden tyypilliset hajut ja muut haitalliset päästöt sekä demonstroida päästöjen vähentämistekniikat, jotka sopivat laajamittaiseen toteutukseen. Seitsemälle mukana olleelle valimolle tehtiin päästömittaukset ja laskettiin hajutaseet. Lisäksi testattiin eri puhdistusmenetelmien soveltuvuutta sekä mitattiin niiden erotusasteet. Tulokset osoittivat, että eri valimoprosessien haisevia ja haitallisia päästöjä voidaan vähentää 80 - 90 % käyttäen parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT). Mikäli projektin aikana testatut järjestelmät otettaisiin käyttöön projektissa mukana olleilla valimoilla, vähentäisi se haitallisten aineiden päästöjä noin 11 000 tonnilla vuodessa. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös valmisteilla olevaa BAT-vertailuasiakirjaa eli BREF-dokumenttia (Best Available Techniques Reference Document) valimoteollisuudelle laadittaessa.

Projektissa toimittiin yhteistyössä eurooppalaisten valimoinstituuttien kanssa. Mukana oli seitsemän eurooppalaista valimoa, saksalainen ja ruotsalainen valimoinstituutti, teollisuuden päästöjen mittaukseen erikoistunut konsulttiyritys eli AX-SUUNNITTELU sekä eri puhdistuslaitetoimittajia, jotka valmistivat projektin tarpeisiin pienikokoiset pilot-laitteet.

Projektin koordinaattorina toimi Meehanite Technology Oy ja partnereita olivat Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Institut für Giessereitechnik GmbH (Saksa), Swerea SWECAST AB (Ruotsi), REINLUFT Umwelttechnik Ingenieurgesellschaft mbH (Saksa), Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH (Itävalta) sekä Nederman Filtration GmbH (Saksa).

Odorless Casting oli Euroopan Unionin LIFE Environment -ohjelman osarahoittama hanke, joka käynnistyi syksyllä 2011 ja päättyi vuoden 2014 syyskuun lopulla.

Linkki komission sivuille "Highlights from the 2015 Best LIFE Awards" -uutiseen
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2016/june/index.htm#best2016

Linkki projektin sivuille "Odourless Casting - Odour and hazardous emission abatement of foundries (LIFE10 ENV/FI/000059)"
http://odorlesscasting.com/