AX-Suunnittelun koulutustoimintaa hoitaa AX-University.

AX-Universityssä oman henkilökuntamme asiantuntijat sekä muiden sidosryhmien edustajat kouluttavat henkilökuntaamme. Koulutusta annetaan alan tekniikasta ja sen uusista sovellutuksista aina oman toiminnan kehittämiseen. Omatoiminen koulutuksemme kattaa alueet, joita julkinen koulutuspalvelu ei pysty tarjoamaan.


Kevään 2017 koulutusohjelma

Ma 16.1.
Suunnittelijoiden ja projektisihteerien työnjako

Ma 30.1.
Uudet moottorikäyttöjen mitoitustaulukot

Ma 6.2.
Lupapiste.fi

Ma 20.2.
Kytkentäkaaviot

Ma 6.3.
Kaukokylmäkaaviot ym. poikkeukset

Ma 20.3.
Kannakointi + luonnollinen liike

Ma 10.4.
Rakennushankkeen terminologia

Ma 24.4.
Kaasusammutusjärjestelmällä varustetun tilan ilmanvaihto

Ma 8.5.
Excursio jätteenkäsittelylaitokselle