Ilmanlaatuselvitys

Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvitys on päättynyt

Neste ja AX-Suunnittelu toteuttivat yhdessä ilmanlaatuselvityksen, jossa kerättiin lähialueiden asukkailta havaintoja Naantalin jalostamolta mahdollisesti tulevista hajuista. Tutkimus oli avoin kaikille.

Tutkimuksessa oli kaksi osaa:

  1. Kaikille avoin koko vuoden kestävä kysely 

    Hajuhavainnot kirjattiin kyselylomakkeeseen, joka toimi mobiililaitteella ja/tai tietokoneella. Lomake oli käytössä koko vuoden 2020.

  2. Intensiivijaksot, joihin tuli ilmoittautua.

    Tutkimuksen intensiivijaksolle haettiin vapaaehtoisia Naantalin, Raision ja Turun läntisten osien asukkaita ilmoittamaan päivittäin mahdolliset hajuhavainnot. Päivittäiset havainnot pyydettiin antamaan neljä kertaa vuorokaudessa (aamulla, päivällä, iltapäivällä ja illalla). Halutessaan pystyi antamaan lisähavaintoja. 

    Selvityksessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan selvityksen tietojen käsittelyyn. AX-Suunnittelu on riippumaton konsulttiyhtiö, jonka raportoimiin tuloksiin tilaaja ei voi vaikuttaa.

AX-Suunnittelun yhteyshenkilöt:

Seppo Heinänen Mervi Myyrä
seppo.heinanen@ax.fi mervi.myyra@ax.fi
puh. +358 50 591 1543 puh. +358 50 346 9836

 

 
 

Karttakuva tutkimusalueesta. Havaintoja pystyi ilmoittamaan myös kartassa rajatun alueen ulkopuolelta.

Tutkimuksen havaintoihin voit tutustua tästä.