AX-Suunnittelu osaksi A-Insinöörit -konsernia

Talo-, ympäristö-, ja prosessitekniikan suunnitteluyhtiöryhmä AX-Suunnittelu on liittynyt yrityskaupalla osaksi A-Insinöörit -konsernia. Yhdistymisen myötä A-Insinöörit laajenee talotekniikan ja teollisuustekniikan vahvaksi osaajaksi.

Lue lisää

LVI-historiikki 2020

Börje Hagner on päivittänyt LVI-alan historiakoosteen "Kun isoisä Fläktiltä pajatuhottimen osti". Ensimmäinen historiikki ilmestyi vuonna 2015. Sisältöä on vuosittain lisätty ja täsmennetty. Muutokset on tehty lilalla värillä, joten aiemman version lukijoiden on helppo selata päivitykset.

LVI historiikki 2020

AX-Seminaari 2020

Terveyttä ja hyvinvointia energiaratkaisuilla ja talotekniikalla

Jokavuotinen AX-Suunnittelun järjestämä tapahtuma, AX-asiantuntijaseminaari, järjestetään tänä vuonna videoseminaarina. Tämän vuoden teemana on ”Terveyttä ja hyvinvointia energiaratkaisuilla ja talotekniikalla”. Seminaari koostuu kymmenestä n. 5 minuutin mittaisesta videosta, joilla asiantuntijamme kertovat teemaan liittyvistä aiheista ja teknisistä ratkaisuista. Videoita pääset katselemaan oheisesta linkistä:

AX-Seminaari 2020

Asiakas case - AK Roll

AK Roll teetti kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät selvitykset sekä pelastussuunnitelman AX-Suunnittelulla – ”Voimme itse keskittyä siihen, minkä osaamme"

Tamperelainen AK Roll Service Oy otti viime vuonna yhteyttä AX-Suunnitteluun kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien selvitysten sekä pelastussuunnitelman laatimiseksi. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuudelle huoltoratkaisuja tarjoava yritys luotti projektin asiantuntijoiden käsiin, sillä heidän omat resurssinsa eivät riittäneet vaadittaviin töihin.

Ilmanlaatuselvitys aktivoi nuuhkimaan ja jakamaan tietoa

 

Nesteen Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvitys lähti käyntiin 1. intensiivihavaintojaksolla 3.-16.2.2020. Päivittäiseen hajuhavaintojen raportointiin osallistui 14 panelistia. Havaintojakson aikana panelistit lähettivät yhteensä 387 havaintoilmoitusta. Lisäksi kaikille avoimen havaintolomakkeen kautta on tullut 24.1.-16.2.2020 välisenä aikana 54 havaintoilmoitusta. Suurin osa havainnoista oli hajuttomia.

Ilmanlaatuselvitys

Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvitys on päättynyt

Neste ja AX-Suunnittelu toteuttivat yhdessä ilmanlaatuselvityksen, jossa kerättiin lähialueiden asukkailta havaintoja Naantalin jalostamolta mahdollisesti tulevista hajuista. Tutkimus oli avoin kaikille.

Tutkimuksessa oli kaksi osaa:

  1. Kaikille avoin koko vuoden kestävä kysely 

    Hajuhavainnot kirjattiin kyselylomakkeeseen, joka toimi mobiililaitteella ja/tai tietokoneella. Lomake oli käytössä koko vuoden 2020.

AX-Suunnitteluun sähköä aurinkopaneeleista

14.6.2019
Nekalan Liiketalo Oy:n (jossa AX-Suunnittelun toimipiste sijaitsee) katolle asennettiin aurinkopaneelit. Paneeleja katolle tuli 196 kappaletta ja kentän nimellisteho on 60 kW. Teho on hiukan pienempi kuin toimitalon tarvitsema sähkötehopohjakuorma, joten tuotettu energia saadaan kulutettua pääosin kaikki omaan käyttöön. Tällöin myös taloudellinen hyöty on parhaimmillaan. 

3D-tietomallit avuksi suunnitteluun

18.1.2019

AX-Suunnitteluun on hankittu Matterport 3D-skanneri, jolla rakennuksen tilojen kartoitus käy muutamassa tunnissa. Lopputuloksena tiloista saa tietomallinnuksessa hyödynnettävän 3D-mallin ja pistepilven, jotka voi myös jakaa suunnitteluryhmässä. Käy tutustumassa AX-Suunnittelun aulatiloihin omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteella.

AX-Suunnittelun aulatilat

Esitteemme aiheesta

Lisätietoa antaa

Helpota ympäristöluvan hakuprosessia - AX-Suunnittelu auttaa

6.9.2019
Usein saamme kuulla, että ympäristöluvan hakeminen ja saaminen kestää luvattoman kauan. Nyrkkisääntönä lupaprosessissa voidaan pitää noin vuoden käsittelyaikaa, uusien toimintojen osalta hieman vähemmän – mutta mikään ei ole kiveen kirjoitettua. Asiantuntijan rooli on tehdä toiminnanharjoittajalle, ja myös viranomaiselle, ympäristöluvan hakeminen mahdollisimman sujuvaksi ja nopeaksi.

LED-valaistus nykypäivänä

Led-valaistus on syrjäyttämässä muita valaistusratkaisuita kovaa vauhtia. Aluksi monet välttelivät ledejä heikon hinta-laatusuhteen takia, mutta sittemmin niistä on tullut halutumpia erilaisiin kohteisiin. Tänä päivänä suunnittelupöydällä pyörivät valaisintyypit ovat pääsääntöisesti vain led-tekniikalla toteutettuja ja myös asiakkaat osaavat pyytää led-valaisimia kohteisiin, koska niiden hinta-laatusuhde on nyt hyvä.

Uusia ilmavirtojen mitoitusohjeita ilmestynyt

Rakentamismääräysten muuttumisesta ovat useimmat rakennusalalla toimivat varmaankin jo kuulleet. Esimerkiksi vanhat ilmanvaihtoa ja vesi- ja viemärijärjestelmiä sääntelevät rakentamismääräykset D1 ja D2 poistuivat käytöstä vuoden 2018 alussa. Tilalle tulivat suppeahkot asetukset, jotka kuvaavat lopputulokselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksia tukemaan laaditaan, tai on jo laadittu, ohjeistusta käytäntöä varten.

Maakaasu on mahdollisuus, edelleen

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 eduskunnalle esityksen maakaasumarkkinalaiksi. Keskeisenä kohtana lakiesityksessä tietysti on markkinoiden avaaminen kilpailulle – tähän asti kun Suomen maakaasun käyttö yli 40 vuoden ajan on perustunut Venäjältä tulevaan putkikaasuun. Tuloksena syntyisi tilanne, jossa siirtoverkko olisi eriytetty maakaasun tuotannosta ja myynnistä.

Onko huonetilan ATEX-paineenkevennys kunnossa?

Räjähdysvaaralliseksi luokiteltu tila eli niin sanottu ATEX-tila suunnitellaan ja toteutetaan ATEX-lainsäädännön ja -standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että pyritään estämään räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostuminen, laaditaan järkevät tilaluokitukset, eliminoidaan syttymislähteet ja valitaan vaatimustenmukaiset ATEX-laitteet. Varmistetaan, että asennukset ja dokumentaatio toteutetaan asianmukaisesti. Koulutetaan tilan käyttäjät ymmärtämään, miten heidän tulee ottaa ATEX huomioon työssään.

VRF-järjestelmät vaihtoehto vesikiertoisille jäähdytysjärjestelmille pienten ja keskisuurten toimistorakennusten jäähdytyksessä

Keskisuurten ja suurten toimistorakennusten jäähdytys on perinteisesti toteutettu keskitetysti vesikiertoisilla jäähdytysjärjestelmillä. Pienet, muutaman huoneen kohteet on sen sijaan jäähdytetty kompakteilla ja edullisilla koneilla, missä kylmäaine jäähdyttää höyrystymällä suoraan huoneyksikössä. Usean tilan jäähdytyksen hoitaminen kustannustehokkaasti ja keskitetysti on ollut kuitenkin näillä suorahöyrysteisillä koneilla haasteellista.

Valimohiekan puhdistaminen kompostoimalla -projektiseminaari

AX-Suunnittelu on ollut mukana LIFE-Foundrysand projektissa, jossa valimohiekkojen uusiokäyttöä ja puhdistamista kompostoimalla on tutkittu vuosina 2015-2016. Meehanite Technology Oy:n koordinoiman projektin tuloksia sekä uudistuvan MARA asetuksen muutoksia valimohiekan uusiokäyttönäkökulmista esiteltiin projektiseminaarissa 27.4.2017, UKK-instituutilla Tampereella. Paikalla oli valimoasiantuntijoita, viranomaisia ELY-keskuksista, jätteenkäsittelylaitosten asiantuntijoita sekä projektin toteutukseen osallistuneita Meehanite Technologyn ja AX-Suunnittelun edustajia. 

Sammutusjätevesisuunnitelmat kuntoon

Vaarallisia kemikaaleja käyttävällä yrityksellä on oltava suunnitelma ja tarvittaessa laitteistot tai menetelmät tulipalossa saastuneen sammutusveden käsittelemiseksi. Suunnitelman laatimiseksi on selvitettävä paloskenaario ja arvioitava kemikaalien pilaaman sammutusjäteveden määrä ja vaikutukset ympäristöön.

Puhdastilat

Puhdastilat sairaalassa

Sairaaloissa on paljon tiloja, joissa puhtaus on tärkeää ja hygieniavaatimukset kovia, mutta varsinaisia puhdastiloja ovat käytännössä vain sairaala-apteekin lääkevalmistustilat ja tietyt laboratoriotilat.

AX-Suunnittelu sisäpöly

AX ja sisäpölyt

Tiesitkö, että siivouksella voit vaikuttaa selvästi sisäolosuhteisiin? Sen lisäksi, että pölyyn on sitoutuneena mikrobeja ja haitallisia yhdisteitä, paksu lika- ja pölykerros esimerkiksi valaisinten päällä voi vähentää huoneen tulevan valon määrää jopa 20 %. Pöly voi aiheuttaa myös tulipalovaaran.