Asiakas case - AK Roll

AK Roll teetti kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät selvitykset sekä pelastussuunnitelman AX-Suunnittelulla – ”Voimme itse keskittyä siihen, minkä osaamme"

Tamperelainen AK Roll Service Oy otti viime vuonna yhteyttä AX-Suunnitteluun kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien selvitysten sekä pelastussuunnitelman laatimiseksi. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuudelle huoltoratkaisuja tarjoava yritys luotti projektin asiantuntijoiden käsiin, sillä heidän omat resurssinsa eivät riittäneet vaadittaviin töihin.

Palvelu oli ajankohtainen juuri nyt, sillä vaadittavien selvitysten laajuuteen ja sisältöön on tullut muutoksia. Selvitysten laadintaan ryhdyttiin lakisääteisten vaatimusten johdosta. Perusteelliset selvitykset auttoivat yritystä parantamaan merkittävästi kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden tasoa. 

Asiantuntijoiden tekemä laaja kemikaaliselvitys säästää aikaa

Toimitusjohtaja Mika Simi, AK Roll Service OyAK Rollin Mika Simi (kuvassa) ja Jussi Nurminen ovat tyytyväisiä AX-Suunnittelun toteuttamaan hankkeeseen. He olivat käyttäneet yrityksen palveluita jo aiemmin ympäristöluvan vaatimusten täyttämiseksi. Tarkemmin sanottuna AX-Suunnittelu oli ollut heidän apunaan luvan edellyttämissä päästömittauksissa.

Simi ja Nurminen toteavat, että töiden tekeminen itse olisi vaatinut heiltä kohtuuttoman määrän työtunteja, sillä heillä ei ole niistä rutiinia. Aluksi heidän olisi pitänyt perehtyä tarkasti vaatimuksiin, eli mitä pitää tehdä ja missä muodossa. Siinä olisi kestänyt paljon kauemman kuin asiantuntijoilla, jotka ovat tehneet samoja asioita pitkään työkseen.

Kun otimme asiantuntijat tekemään työn, voimme itse keskittyä siihen, minkä osaamme. Samalla saimme omiin prosesseihimme selkeyttä, Nurminen toteaa.

Projektin kulku

Työstä vastasivat AX-Suunnittelun suunnittelijat Elina Ekola-Özalp ja Ari Virtanen. Kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien selvitysten sekä pelastussuunnitelman tekeminen onnistuvat parhaiten yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin aluksi pidettiin aloituspalaveri ja yksityiskohtainen katselmointi kohteen toiminnan nykyisestä tilanteesta, ja projektin edetessä välipalavereita. 

Yhtenä osana selvitystyötä päivitettiin yrityksen kemikaaliluettelo vaatimusten mukaiseksi. Päivitetyn kemikaaliluettelon tiedoilla verrattiin tehtaalla käytössä olevia kemikaaleja REACH-asetuksen mukaiseen luvanvaraisten aineiden luetteloon. Siinä selvitettiin muun muassa, onko yrityksellä käytössään tiettyjä lupaa tarvitsevia tai käytöstä poistettavia kemikaaleja. REACH on EU:n asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. 

AK Rollin kemikaalien tiedot päivitettiin ja sen jälkeen ne syötettiin kansalliseen kemikaalitietopalvelu KemiDigiin. Palvelusta on hyötyä tiedon ylläpitämisessä ja hallinnassa. Siihen lisätyt tiedot ovat sekä viranomaisten että AK Rollin työntekijöiden käytössä. 

Saimme samalla suhdelukulaskelman pelastuslaitokselle. Siitä selviää, mitä velvoitteita tehtaalla on vaarallisten kemikaalien varastoinnista johtuen, Ekola-Özalp toteaa.

Vaikka vastuu työstä on AX-Suunnittelulla, monet asiat tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. Näihin kuuluvat esimerkiksi riskien arviointi ja vaaratekijöiden selvittäminen sekä niiden merkityksen arvioiminen yritykselle ja ympäristölle. Samalla yritystä autetaan pienentämään riskejä. AX-Suunnittelulta asiakas saa puolueetonta tietoa esimerkiksi käytössä olevien kemikaalien vaaroista ja tarvittavista muutoksista. 

Autoimme asiakasta täyttämään viranomaisen velvoitteet. Samalla kuitenkin turvallisuus parani niin ympäristö- kuin työntekijäpuolella. Ikuinen kysymys on, tehdäänkö tätä asiakkaalle vai viranomaisille. Lähtökohta on kuitenkin aina asiakkaan turvallisuuden lisääminen. Sitähän viranomainenkin tekee, valvoo, että yrityksellä on turvallisempi toimia, Virtanen muistuttaa.

Kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä on useita eri näkökulmasta, eikä kaikki tieto löydy yhdestä asetuksesta tai standardista. 

Joissain projekteissa kahlaamme läpi 25-30 lakia, asetusta ja standardia löytääksemme, miten juuri tässä tapauksessa pitää toimia. Meidän ammattitaitomme on siinä, että osaamme hakea tietoa eri lähteistä ja tulkita niitä oikein, Virtanen toteaa.

Laaja kokonaisuus yhteistyöllä maaliin

AK Rollin ja sen johdon sitoutumisen ansiosta työt etenivät nopeasti ja lopputulos oli onnistunut. Yrityksen edustajat pitivät kiinni sovitusta aikataulusta ja toimittivat tarvittavat tiedot aina pyydettäessä.

AK Roll kiittää yhteistyön AX-Suunnittelun kanssa sujuneen hyvin. He arvostivat etenkin ammattitaitoista otetta, joka auttoi heitä oman toimintansa kehittämisessä.  

Heidän kanssaan oli helppo työskennellä. Saimme aina selkeät ohjeet, mitä he tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä, Nurminen toteaa.

AK Roll kertoo yhteistyön toimineen niin hyvin, että he luottavat AX-Suunnittelun palveluihin jatkossakin. Seuraavaksi he tarvitsevat räjähdyssuojausasiakirjan, jota hoitamaan AX-Suunnittelu on pyydetty.

AK Rollin Simi ja Nurminen rohkaisevat muitakin yrityksiä luottamaan asiantuntijoiden palveluihin kemikaaliselvityksen tai ennaltavarautumissuunnitelman hoitamisessa. 

Jos yrityksessä ei ole omaa ammattilaista, joka osaa hoitaa asian, kannattaa ulkoistaa työ alan asiantuntijalle. Ei ole järkevää alkaa itse opiskelemaan, kun tuen voi saada kätevästi ulkopuolelta.

Simi muistuttaa yhden tärkeän edun asiantuntijan tekemissä raporteissa olevan, että tiedot ovat oikeassa muodossa. Dokumentit on helppo esittää viranomaisille ja myös mahdollisilta jatkoselvityksiltä säästytään. Yritys siis pääsee kaikin puolin helpommalla. 

Tämä oli laaja kokonaisuus. Kerralla tehtiin paljon ja homma pysyi hyvin kasassa. Ehdottomasti voimme suositella AX-Suunnittelua muillekin, Nurminen summaa.

Asiantuntijat palveluksessanne:

Ari Virtanen Elina Ekola-Özalp
ari.virtanen@ax.fi elina.ekola-ozalp@ax.fi
040 770 8663 050 345 3655

 

 

 

1.9.2020