Helpota ympäristöluvan hakuprosessia - AX-Suunnittelu auttaa

6.9.2019
Usein saamme kuulla, että ympäristöluvan hakeminen ja saaminen kestää luvattoman kauan. Nyrkkisääntönä lupaprosessissa voidaan pitää noin vuoden käsittelyaikaa, uusien toimintojen osalta hieman vähemmän – mutta mikään ei ole kiveen kirjoitettua. Asiantuntijan rooli on tehdä toiminnanharjoittajalle, ja myös viranomaiselle, ympäristöluvan hakeminen mahdollisimman sujuvaksi ja nopeaksi.

Ympäristöluvan myöntää joko Aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, luvan kohteen koosta ja ympäristövaikutuksista riippuen. Lupakäsittelyä edistävät ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa, säädösperustan tunteminen sekä selkeä, kattava ja yksiselitteinen hakemus. Lupahakemuksesta tulee ilmetä riittävät ja oleelliset tiedot toiminnasta ja päästöjen ja riskien yhteisvaikutuksista. Hyvän ja asiantuntevan lupahakemuksen myötä edellytykset yrityksen toiminnan kannalta järkevälle ympäristöluvalle paranevat, mutta se myös edesauttaa viranomaisia ymmärtämään toiminnan reunaehtoja. Riittävän laaja ja perusteltu lupahakemus antaa viranomaiselle hyvän pohjan selkeän ympäristöluvan laatimiseksi.

AX-Suunnittelussa on erikoisosaamista teollisuuden ympäristölupaprosessien läpiviennistä. Meidän asiantuntijoidemme avulla saavutetaan niin yrityksen kuin ympäristönkin kannalta paras mahdollinen lopputulos. Meillä on kattava asiantuntijuus ympäristölupaprosessin menestyksekkääseen hoitamiseen nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Nykyään lupa haetaan pelkästään sähköisesti, papereita ei lähetellä viranomaisille. Sähköisen hakujärjestelmän tunteminen on tärkeässä osassa luvan hakemisen sujuvuudessa.

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, meillä on kokonaisuus hallussa – myös ympäristölupaprosessissa.

Ari Virtanen Seppo Heinänen
ari.virtanen@ax.fi seppo.heinänen@ax.fi


Kuvan lähde AX-Suunnittelu