Ilmanlaatuselvitys

Osallistu Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvitykseen

Neste ja AX-Suunnittelu toteuttavat yhdessä ilmanlaatuselvityksen, jossa kerätään lähialueiden asukkailta havaintoja Naantalin jalostamolta mahdollisesti tulevista hajuista. Tutkimus on avoin kaikille.

Tutkimuksessa on kaksi osaa:

 1. Kaikille avoin koko vuoden kestävä kysely, johon voi antaa tietoja oman aikataulun mukaan. 

  Hajuhavainnot kirjataan kyselylomakkeeseen, joka toimii mobiililaitteella ja/tai tietokoneella. Havainnot on hyvä ilmoittaa heti havainnon tekemisen jälkeen. Lomake on käytössä koko vuoden 2020.

  Linkki lomakkeeseen.

 2. Intensiivijakso, johon tulee ilmoittautua.

  Tutkimuksen intensiivijaksolle haetaan vapaaehtoisia Naantalin, Raision ja Turun läntisten osien asukkaita ilmoittamaan päivittäin mahdolliset hajuhavainnot. Päivittäiset havainnot pyydetään antamaan vähintään neljä kertaa vuorokaudessa (aamulla, päivällä, iltapäivällä ja illalla). Tutkimuksen toinen intensiivijakso toteutetaan 11.-24.5.2020. Loput kaksi intensiivijaksoa toteutetaan vuoden 2020 kesällä ja syksyllä. Tutkimukseen voi osallistua yhden tai useamman intensiivijakson ajan. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja sähköpostitse.

  Ilmoittaudu mukaan toiselle intensiivijaksolle 10.5.2020 mennessä Mervi Myyrälle sähköpostitse mervi.myyra@ax.fi tai 
  puhelimitse +358 50 346 9836.

  Selvityksessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan selvityksen tietojen käsittelyyn. AX-Suunnittelu on riippumaton konsulttiyhtiö, jonka raportoimiin tuloksiin tilaaja ei voi vaikuttaa.

AX-Suunnittelun yhteyshenkilöt:

Seppo Heinänen Mervi Myyrä
seppo.heinanen@ax.fi mervi.myyra@ax.fi
puh. +358 50 591 1543 puh. +358 50 346 9836

 

 
 

Karttakuva tutkimusalueesta. Havaintoja voi ilmoittaa myös kartassa rajatun alueen ulkopuolelta.

1. jakson havaintoihin voit tutustua tästä.