Työolosuhdeasiantuntija Mikael Fingerroos

Kokonaisvaltainen ote yrityksesi työolosuhteista

Ota kokonaisvaltainen ote yrityksesi työolosuhteista, selvitä ne ja panosta niiden kehittämiseen, se kannattaa.
Hyvillä työolosuhteilla on tutkitusti vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Ensimmäinen askel parempiin työolosuhteisiin on nykyisen tilanteen todentaminen, esimerkiksi mittauksilla. Työolosuhteita voidaan kartoittaa myös mm. riskinarvioinneilla ja katselmuksilla. Palautetilaisuuksilla ja tuloksista informoimisella voidaan hälventää mahdollisia epäilyksiä työolosuhteiden kielteisistä terveysvaikutuksista, tai vaikkapa kertoa tulevista suunnitelmista olosuhteiden parantamiseksi. 

Käyttämällä kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua tarjoavaa toimittajaa tilaaja hyötyy monella tapaa. Ottamalla ensin kunnolla selvää työolosuhteista tiedetään mitä tekijää lähdetään parantamaan, keskitytään niin sanotusti oikeisiin asioihin. Käyttämällä asiantuntijoita myös suunnitteluvaiheessa varmistetaan investointien oikea kohdentaminen ja vältetään virheinvestointeja. Kun toteutuksen onnistuminen vielä todennetaan seurantamittauksin, varmistetaan investointien hyödyn maksimoiminen. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä päästään parhaimpiin tuloksiin kun toimien tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys selviää kaikille osapuolille, ja voidaan panostaa jatkuvaan kehittämiseen, sopivin askelin resurssien sallimissa rajoissa.

Työolosuhteisiin panostaminen auttaa sitouttamaan työntekijät yritykseen. Työntekijöiden vaihtuvuus pienenee ja uusien rekrytoiminen helpottuu. Työntekijöillä vahvistuu tunne siitä, että tämä on meidän yhteinen työpaikkamme, ”esprit de corps” voimistuu. Työolosuhteisiin panostamisella on myös vaikutus yrityksen pitkän aikavälin julkisuuskuvaan.

Kun olosuhteet ovat kunnossa, eikä mielessä kyde epävarmuutta terveydestä tai turvallisuudesta, työntekijät voivat keskittyä olennaiseen; lisäarvon tuottamiseen yritykselle. Kapasiteettia vapautuu niin laadun parantamiseen ja ylläpitoon kuin innovoimiseen. Yrityksen voimavarat voidaan keskittää ydintehtävään; tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen omille asiakkaille mahdollisimman hyvin ja tuottavasti.

Ota siis kokonaisvaltainen ote yrityksesi työolosuhteista, selvitä ne ja panosta niiden kehittämiseen, se kannattaa. Selvitetään yhdessä miten me voimme parhaiten palvella teitä ja tuottaa lisäarvoa juuri teidän yrityksellenne. Tehdään yhdessä työpaikastanne hyvä paikka tehdä työtä!

Mikael Fingerroos, työolosuhdeasiantuntija, Insinööritoimisto AX-LVI Oy
mikael.fingerroos@ax.fi
p. 03 2680 255