Maakaasu on mahdollisuus, edelleen

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 eduskunnalle esityksen maakaasumarkkinalaiksi. Keskeisenä kohtana lakiesityksessä tietysti on markkinoiden avaaminen kilpailulle – tähän asti kun Suomen maakaasun käyttö yli 40 vuoden ajan on perustunut Venäjältä tulevaan putkikaasuun. Tuloksena syntyisi tilanne, jossa siirtoverkko olisi eriytetty maakaasun tuotannosta ja myynnistä.

Venäläisen putkikaasun rinnalle vaihtoehdoiksi on nousemassa Balticconnector-putkiyhteyttä pitkin saatava maakaasu Baltiasta ja Liettua – Puola -yhdysputken valmistumisen jälkeen myös Keski-Euroopasta. Uutena vaihtoehtona esiin nousee myös nesteytetty maakaasu, eli LNG, jota varten Suomen ensimmäinen tuontiterminaali Porin Tahkoluodon satamassakin avattiin. Nesteytetyn maakaasun käyttö antaa logistisia vapauksia, jolloin maakaasua voidaan kuljettaa turvallisesti muuallakin kuin putkessa. Eikä sovi unohtaa myöskään biokaasua, jota voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista uusiutuvana energianlähteenä.

Näistä uusista mahdollisuuksista huolimatta kyseessä kuitenkin on yksinkertaistettuna metaanin, yksinkertaisimman hiilivedyn tuottaminen, kuljettaminen, varastointi tai käyttäminen. Olkoon sitten kyseessä nesteytetty maakaasu, jonka kanssa faasimuutosten hallinta on erityisen tärkeää, tai biokaasu, joka jalostetaan täyttämään alalle juuri valmistuneet standardit. Metaanihan eri muodoissaan, on kuitenkin edelleen varteenotettava energianlähde, poltto- ja raaka-aine monine mahdollisuuksineen. Vaikka kuluvan vuosikymmenen aikana maakaasun verotus korotettiinkin lähes kahdeksankertaiseksi.

Meillä AX-Prosesseilla seurataan tarkasti kaasualaa ja kokemuksemme ulottuukin kaikkiin ketjun osiin aina kaasuntuotannosta loppukäyttäjien laitteistoihin. Putkikaasulinjat suunnittelemme ohjelmistolla, jolla voidaan määrittää tulevan johdon sijoituspaikka tarkasti – myös korkeussuunnassa. Ohjelmisto mahdollistaa myös tiedonhallinnan verkolle, jolloin esimerkiksi huoltojen suunnittelu helpottuu. Laitos- ja laitesuunnittelut toteutamme 3D:nä Vertex G4 Plant -ohjelmalla, jolloin venttiilien, instrumenttien tai vaikka kannakkeiden tarkka sijoitus on helppo määrittää. Myös putkien mitoitus, sekä erilaiset viranomaislupahakemukset kuuluvat päivittäiseen toimenkuvaamme.

Ville-Samuli Aulén
AX-Prosessit Oy

ville-samuli.aulen@ax.fi
p. 050 529 2414