Puhdastilat

Puhdastilat sairaalassa

Sairaaloissa on paljon tiloja, joissa puhtaus on tärkeää ja hygieniavaatimukset kovia, mutta varsinaisia puhdastiloja ovat käytännössä vain sairaala-apteekin lääkevalmistustilat ja tietyt laboratoriotilat.

Puhdastiloissa olosuhteiden tulee toiminnan aikana pysyä tarkasti määritellyissä rajoissa ja siksi tilojen olosuhteita valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat tilojen väliset painesuhteet, huonelämpötila, ilmankosteus ja ilman partikkelipitoisuus. Näitä mitataan jatkuvatoimisesti ja mittaustulosten poiketessa sallituista rajoista valvontajärjestelmä antaa välittömästi hälytyksen. Mittaustulokset myös tallennetaan tietokantaan, jotta tarvittaessa voidaan jälkikäteenkin todentaa, että olosuhteet ovat toiminnan aikana pysyneet vaaditulla tasolla. Jatkuvan valvonnan lisäksi puhdastilojen vuosittaisissa validointimittauksissa tarkastetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti ja takaavat luotettavasti olosuhteiden pysyvyyden.

Puhdastilojen olosuhteiden ylläpito vaatii tarkkoja teknisiä järjestelmiä. Huonetilojen lämpötilojen ja ilmankosteuden säätö on vielä toteutettavissa perinteisellä talotekniikalla, mutta oikeiden painesuhteiden ja partikkelipitoisuuksien ylläpitämiseen tarvitaan jo hienostuneempia järjestelyjä. Ilman puhtauden takaamiseksi tarvitaan suuria ilmanvaihtokertoimia sekä tuloilman HEPA-suodatusta. Ympäristön suojaamiseksi saatetaan tarvita myös poistoilman HEPA-suodatusta. Nopeatoimisten ilmavirtojen säätölaitteiden avulla toteutetulla painesuhteiden säädöllä puolestaan varmistetaan, että eri puhtausluokan tilojen välillä liikkuva vuotoilma virtaa aina oikeaan suuntaan. Oikeilla painesuhteilla suojataan esimerkiksi puhdasta lääkevalmistusprosessia ympäröivien tilojen epäpuhtauksilta tai vaihtoehtoisesti estetään vaarallisten aineiden leviäminen puhdastilasta ympäröiviin tiloihin.

Puhdastilat rakennetaan ”tila tilassa” -periaatteella rakennuksen sisään. Näin ulkoisten häiriötekijöiden, kuten tuulen ja ulkolämpötilan, vaikutus puhdastilojen olosuhteisiin saadaan minimoitua. Puhdastilojen rakenteina käytetään tehdasvalmisteisia puhdastilaelementtejä, joiden avulla taataan sekä rakenteiden ilmatiiveys että pintojen hyvä puhdistettavuus. Elementtien pintamateriaalit kestävät esimerkiksi formaliinia ja vetyperoksidia, joten mahdollisen kontaminaation tapahduttua tilat on helppoa ja turvallista desinfioida.

Perinteisesti puhdastilat on rakennettu kylmiörakentamisesta tuttuja muovipinnoitettuja pelti-uretaani-pelti –elementtejä käyttäen. Tällä tekniikalla toteutettaviin rakenteisiin tehdään elementtien valmistusvaiheessa varaukset tarvittaville tekniikoille, jolloin työmaalla ei ole enää tarvetta tehdä lopputuotteen tiiveyttä heikentäviä läpivientejä. Tämä perinteinen rakentamistapa soveltuu edelleen mainiosti kohteisiin, joissa ei tarvita merkittävää muuntojoustoa.

Markkinoilla on myös kehittyneempiä puhdastilaelementtijärjestelmiä, jotka perustuvat teräsprofiileista valmistettuun runkoon ja siihen kiinnitettäviin seinäpaneeleihin. Rungon sisällä on tila, johon voidaan asentaa sähköjohtoja ja LVI-tekniikkaa tai jopa monitoreja ja muita laitteita. Paneelit voidaan tarvittaessa helposti avata ja sulkea myös jälkikäteen tekniikan lisäämistä varten ilman, että rakenteen tiiveys tästä kärsii. Tällä rakenneratkaisulla voidaan toteuttaa hyvin muuntojoustavat tilat, mikä on oivallinen ominaisuus jatkuvan kehityksen alla olevassa sairaalaympäristössä. Rakenneratkaisu mahdollistaa myös seinän akustisten ominaisuuksien ja palonkestoluokituksen räätälöinnin tapauskohtaisesti tilojen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tämä järjestelmätyyppi mahdollistaa hyvin erilaisten visuaalisten ilmeiden helpon toteuttamisen, sillä seinäpaneelit voivat olla materiaaliltaan esimerkiksi pulverimaalattua tai ruostumatonta terästä, laminaattia, puuta, lasia tai peililasia. Lasipaneelien taakse voidaan asentaa esimerkiksi näyttöjä tai lasiin voidaan kiinnittää erilaisia kalvoja, joissa voi olla vaikka kuvia. Kalvotetut lasit voidaan myös taustavalaista, jolloin tilavaikutelma saa uusia ulottuvuuksia. Tähän järjestelmätyyppiin on luonnollisesti saatavissa myös tilan tiiveysvaatimukset täyttäviä ovia, ikkunoita, läpiantokaappeja jne.

Oman lisämausteensa sairaalan puhdastiloihin tuovat esimerkiksi kliinisessä isotooppilääketieteessä käytettävät radioaktiiviset aineet. Tällöin ei riitä, että puhdastilan rakenteet ovat helposti puhdistettavia ja ilmatiiviitä, vaan niiden tulee lisäksi täyttää säteilysuojauksen asettamat vaatimukset. Käytännössä säteilysuojaus tehdään integroimalla rakentamisvaiheessa seinärakenteisiin lyijylevyjä, jotka estävät säteilyn pääsyn ympäröiviin tiloihin. Vaihdettavilla paneeleilla toteutetussa puhdastilajärjestelmässä voidaan lyijytys lisätä myös jälkikäteen seinän runkorakennetta muuttamatta uusimalla vain paneelit.

Puhdastilaelementtejä voidaan varsinaisten puhdastilojen lisäksi hyödyntää sairaaloissa myös esimerkiksi ilmaeristyshuoneiden rakenteissa. Perinteisesti ilmaeristyshuoneiden ongelmana on ollut paikalla rakennettujen rakenteiden ja niihin työmaalla tehtyjen läpivientien puutteellinen tiiveys. Puhdastilaelementtejä käytettäessä tämä ongelma poistuu ja ilmaeristystilojen painesuhteiden ylläpitäminen on helppoa, kun rakenteiden tiiveys on kunnossa. AX-Suunnittelu on ollut mukana toteuttamassa puhdastilaelementtirakenteisia ilmaeristyshuoneita ja niistä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Varjopuolena puhdastilaelementtien käytössä tähän tarkoitukseen on ollut lähinnä vain se, että kylmiön seiniä muistuttavat perinteiset elementit on täytynyt työmaalla verhoilla esteettisistä ja akustisista syistä perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Toteutettaessa eristyshuone avattaviin paneeleihin perustuvalla puhdastilajärjestelmällä voidaan huoneiden sisäpinnoissa käyttää erilaisia värejä ja materiaaleja, jolloin tiloista saadaan helposti rakennettua katseenkestäviä ja viihtyisiä.

Oltiinpa rakentamassa millaisia puhdastiloja tai ilmaeristyshuoneita tahansa, on toiminnan asettamien reunaehtojen ja käyttäjän tarpeiden tunnistaminen jo suunnittelun alkuvaiheessa ensiarvoisen tärkeää. Vain tiivis yhteistyö käyttäjän, rakennuttajan ja asiantuntevan suunnittelijan välillä takaa onnistuneen lopputuloksen. AX-Suunnittelu on vuosien kokemuksen omaava osaava kumppani myös puhdastiloihin ja ilmaeristysratkaisuihin liittyvissä hankkeissa. Taloteknisen suunnittelun lisäksi voimme yhdessä kokeneiden yhteistyökumppaniemme kanssa tarvittaessa tarjota hankkeisiinne myös kaikki suunnittelualat kattavan suunnittelupalvelun.

Sasu Karkiainen, varatoimitusjohtaja, Insinööritoimisto AX-LVI Oy
sasu.karkiainen@ax.fi
p. 050 525 4634