Uusi Asumisterveysasetus

Uusi Asumisterveysasetus

Keväällä 2015 tuli voimaan sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 545/2015. Asetus koskee asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita ja korvaa vuoden 2003 Asumisterveysohjeen.

Uutena elementtinä on kuluneen kevään aikana Valviran julkaisemat soveltamisohjeet, jotka korvaavat tähän asti soveltamisohjeena käytetyn vuoden 2003 Asumisterveysohjeen. Soveltamisohjeet on jaettu viiteen osaan, joista Osa I kattaa pykälät 1-10, Osa II pykälät 11-13, Osa III pykälät 14-19, Osa IV pykälän 20 ja Osa V pykälän 21. Tällä hetkellä kaikki muut osat paitsi Osa II on löydettävissä Valviran sivuilta http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys.

Mikä on muuttunut?
Merkittävin lisäys lienee kosteusvaurioiden korjaushankkeiden ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset. Asiantuntijanimikkeinä ovat rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntija sekä kosteusvaurion kuntotutkija. Asiantuntijoiden koulutus on aloitettu jo vuonna 2014 esim. TAMKissa, Savoniassa, OAMKssa ja Metropoliassa. Myös täydennyskoulutus on mahdollista niille, joilla jo on alalta kokemusta. Tarkempaa tietoa saa esim. em. oppilaitosten sivuilta. Jatkossa rekisteröidyt rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijat löytyvät VTT Service Oy:n ja kosteusvaurion kuntotutkijat FISE:n rekisteristä.

Seppo Heinänen, Ympäristöyksikön johtaja, Insinööritoimisto AX-LVI Oy

seppo.heinanen@ax.fi
p. 050 591 1543

Kuva kirjasta EX AX LUX Talotekniikan valikoitu historia