Terveyttä ja hyvinvointia energiaratkaisuilla ja talotekniikalla

1. Seminaarin avaus

Sasu Karkiainen, toimitusjohtaja, AX-LVI Oy

Katso video

2. AX-Suunnittelun esittely

Sasu Karkiainen, toimitusjohtaja, AX-LVI Oy

Siltä varalta, että AX-Suunnittelu ja sen palvelut eivät vielä ole tuttuja, aloitamme seminaarin lyhyellä AX-Suunnittelun esittelyllä.

Katso video

3. Käyttöveden mikrobiologisen laadun varmistaminen

Tero Savilaakso, suunnittelija, AX-LVI Oy

Ensimmäisessä päivän varsinaista teemaa käsittelevässä luennossa Tero Savilaakso kertoo nykyisistä käyttövesimääräyksistä sekä teknisistä ratkaisuista, joilla veden mikrobiologinen laatu voidaan varmistaa.

Katso video

4. Ilmanvaihdon paloturvallisuus

Urpo Koivula, erityisasiantuntija, AX-LVI Oy

Talotekniikkainfon ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuutta käsittelevä ohje on juuri päivitetty. Ohjeen laadinnassa vahvasti mukana ollut Urpo Koivula avaa luennossaan ohjeen keskeisimpiä muutoksia.

Katso video

5. Tehokkaalla energiantuotannolla vähemmän päästöjä - enemmän hyvinvointia

Antti Paavolainen, suunnittelija, AX-Prosessit Oy

Omassa esityksessään Antti Paavolainen käsittelee hyötysuhteen parantamisen ja energian varastoinnin vaikutusta polttoaineen käytön vähentämiseksi ja tätä kautta päästöjen pienentämiseksi.

Katso video

6. Jäähdytysjärjestelmät terveyden ja turvallisuuden takaajina sairaalaympäristössä

Markus Laine, suunnittelija, AX-LVI Oy

Jäähdytys on paljon muutakin kuin viihtyisyyden lisäämistä ja elintarvikkeiden säilyvyyden varmistamista. Markus Laine kertoo luennossaan mm. kuinka sairaalan leikkaussalien oikeat olosuhteet sekä tietoliikennejärjestelmien toiminta varmistetaan jäähdytyksen avulla.

Katso video

7. Mustahiilihanke

Seppo Heinänen, yksikönjohtaja, AX-LVI Oy

Negatiivisten terveysvaikutusten lisäksi musta hiili on erittäin merkittävässä roolissa ilmaston lämpenemisessä ja jäätiköiden sulamisessa. Tästä kuulemme enemmän Seppo Heinäsen luennossa.

Katso video

8. Kohdepoistot teollisuudessa ja laboratorioissa

Eila Saarinen, yksikönjohtaja, AX-LVI Oy

Eila Saarisen luennossa kuulemme, miten ilmanvaihdon energiatehokkuutta sekä työturvallisuutta voidaan parantaa poistamalla haitallisia epäpuhtauksia tehokkaasti jo niiden syntypaikalla kohdepoistojen avulla.

Katso video

9. Tartuntojen torjuminen ilmanvaihdon avulla

Lauri Savolainen, suunnittelija, AX-LVI Oy

Koronaa sivutaan Lauri Savolaisen esityksessä, jossa tarkastellaan ilmanvaihdon vaikutusta tartuntatautien leviämiseen.

Katso video

10. Valo ja ihminen

Sami Rantanen, suunnittelija, AX-LVI Oy

Seminaarin päättävässä luennossa Sami Rantanen kertoo siitä miten valo vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmiseen ja miten oikeanlaisella hyvin suunnitellulla valaistuksella voidaan lisätä hyvinvointia.

Katso video