Axovaatio Oy:n toimitusjohtaja Teuvo Aro on lopettelemassa hallitusti Axovaation toimintaa. AX-Suunnittelun perustajayhtiöihin kuulunut Axovaatio on ollut korkean teknologian yritys ja suuntautunut mm. erilaisiin koerakentamis-, tutkimus- ja erikoiskohteisiin.

Joustavasti eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Teuvo Aro on tällä erää yhtiön ainoa työntekijä. Teuvo hoitaa tarvittaessa mm. kesken olevia sitoumuksia ja joitain muitakin erityistehtäviä. Toistaiseksi Teuvon AX-yhteystiedot ovat samat kuin ennenkin. 

Pääosin Axovaation osaamisalueiden suunnittelua ja selvittelyä jatketaan saumattomasti muissa AX-yhtiöissä. Axovaation työntekijöistä suurin osa onkin jo siirtynyt jatkamaan töitään muihin AX-yhtiöihin ja heihin voi ottaa yhteyttä aivan kuten ennenkin (katso Yhteyshenkilöt-osio).

Vaikka Axovaation nimi AX-Suunnittelun yhteydestä häviääkin, ei sen hankkima osaaminen siis katoa. AX-Suunnittelun muu väki kiittää Teuvoa ja Axovaatiota AX-Suunnittelun korkean osaamisprofiilin ylläpitämisestä ja puolesta puhumisesta, tällä on ollut meille suuri merkitys!