AX-Suunnittelussa on käytössä INSPECTAN sertifioima ISO 9001:2015 mukainen toimintajärjestelmä.

Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n ympäristöyksikön päästömittaustoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T232. Toimielin täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset.

AX-Suunnittelun johto on sitoutunut edellä mainittujen standardien vaatimusten täyttämiseen ja toimintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Toimintoja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti jatkuvan parantamisen periaatteella. Toimintajärjestelmämme keskeisiä osia ovat toimintakäsikirja, prosessikuvaukset sekä suunnitteluohjeet ja -työkalut.

Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti, jotta heillä on valmiudet ottaa huomioon asiakkaidemme tarpeet. Oma koulutusjärjestelmämme AX-University on perustettu työntekijöidemme ammattitaidon kehittämiseksi. Omatoiminen koulutuksemme kattaa alueet, joita julkinen koulutuspalvelu ei pysty tarjoamaan. 

Keräämme ja analysoimme asiakaspalautetta. Palautteen avulla pyrimme edelleen kehittämään toimintaamme.

Toimintajärjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää AX-Suunnittelun korkeatasoista asiantuntijapalvelua, jotta pystymme palvelemaan asiakasta asiantuntemuksella nyt ja tulevaisuudessa.