Ympäristöluokitukset toimivat työalustana ympäristövastuullisuuden, ekologisuuden sekä kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa. AX-Suunnittelussa on kokemusta RTS-Ympäristöluokitushankkeiden koordinoinnista sekä työpajatyöskentelystä perinteisissä rakennushankkeissa sekä suurissa julkisissa sekä yksityisissä allianssihankkeissa.