Energiahuoltoa tarvitaan rakennetussa ympäristössämme pohjoisesta sijainnistamme johtuen. Korkea elintaso ja energiavaltainen teollisuus lisäävät energiantarvetta. Muuttuva ilmastomme vaikuttaa energiantuotantoon ja
-jakeluun. Lisäksi kaukokylmäjärjestelmät yleistyvät suurimmissa kaupungeissa.


AX-Suunnittelu Energiahuolto

Energiantuotanto ja -jakelu

Teemme energiahuollon perusselvityksiä ja soveltuvuustutkimuksia sekä kaukolämpöverkostojen laskentaa ja simulointia. Selvityksiin sisältyvät lämpölaitosten tuotantokapasiteetin optimointi ja polttoainesimuloinnit. Laitosinvestointien kannattavuusselvitysten lisäksi avustamme lupa-asioissa ja kartoitustehtävissä. Suunnitteluumme sisältyvät sijoitussuunnitelmat, pituus- ja poikkileikkaukset, mittauskeskukset, työselitykset ja hankintamäärittelyt.

Kaukokylmäjärjestelmillä korvataan kiinteistökohtaisia jäähdytysjärjestelmiä. Keskitetty jäähdytysenergiantuotanto on energiatehokasta ja tuotantoon liittyvät riskit pienenevät merkittävästi.


Höyrytekniikka ja termoöljyjärjestelmät

Olemme erikoistuneet teollisuuden höyry- ja termoöljyjärjestelmien suunnitteluun. Molempia olemme tehneet hyvin erilaisille teollisuudenaloille mm. elintarvike-, rengas-, lääke-, paperi- ja energiateollisuuteen. Toimimme myös näiden erikoisalojen kouluttajana.


Maakaasu

Maakaasuverkostojen suunnittelu on osa infrasuunnitteluamme. Verkostojen ja paineenalennusasemien liäksi teemme maakaasukäyttöisten lämpökeskusten ja kuluttajalaitteiden suunnittelua.