Laitossuunnittelu aloitetaan layout-, tilantarve- ja järjestelmäkaaviosuunnittelulla. Laitesuunnittelu tehdään 3D-mallinnuksen avulla sisältäen laitteet, putkistot, kannakoinnit, putkisillat ja hoitotasot.


AX-Suunnittelu Prosessisuunnittelu

Laitossuunnittelu

Laitossuunnittelussa luodaan raamit yksityiskohtaisemmalle laitesuunnittelulle. Prosessin eri toimintojen vaatimat tilantarpeet ohjaavat layout-suunnittelua. Virtaus- ja lämpötekniset mitoitukset ovat pohjana järjestelmäkaavioille. Suoritamme painelaitesuunnittelua ja teräsrakenteiden lujuuslaskentaa. Prosessisuunnittelun yhteydessä suunnittelemme putkisillat ja palkkirakenteet.


3D-suunnittelu

Laitossuunnittelun 3D-mallinnukseen käytämme Vertex Plant-ohjelmaa. Taso- ja leikkauspiirustusten lisäksi teemme putkistoista isometrit ja aksonometriset piirustukset. Toimitamme myös materiaali-, venttiili- ja massaluettelot.


Riskitarkastelut ja vaaranarvioinnit

Teollisuuden kohteissa tarvitaan olosuhteista riippuen tilaluokituspiirustuksia ja räjähdyssuojausasiakirjoja. Laadimme dokumentit muun laitossuunnittelun yhteydessä. Teemme vaaranarviointeja isommille lämpö- ja höyrykattilalaitoksille.