AX-Suunnittelun puhdastilapalveluihin kuuluvat puhdastilan tavoitetason valinnassa avustaminen, järjestelmien perusmitoitus ja muu puhdastilakonsultointi. Suunnittelumme kattaa ilmastoinnin, käyttöhyödykeputkistot, sähkön, automaation ja puhdastilaelementit. Muita palveluitamme ovat rakennusaikainen valvonta, vastaanottomenettelyt, koulutus, seuranta, mittauspalvelut ja tuotannon saannon parantaminen sekä ongelmakartoitukset.


AX-Suunnittelu Puhdastilat

Puhdastilat ovat yksilöitä

Terveelliset ja viihtyisät työolot eivät ole vain mukavuutta ja terveellisyyttä vaan myös edellytys hyvälle työn tuottavuudelle. Mutta kun ilmanlaatuvaatimus lähtee tuotannon vaatimuksista, silloin on kyse puhdastiloista.

Puhdastilan tarvitsijoita on useilla yhteiskunnan aloilla. Julkisella puolella tyypillisiä käyttäjiä ovat tutkimus- ja oppilaitokset sekä sairaalat. Yksityisellä puolella puhdastilakäyttäjiä löytyy niin ikään tutkimuslaitoksista. Näiden lisäksi puhdastiloja ja ”puolipuhdastiloja” löytyy miltei kaikilta teollisuuden aloilta kuten lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja pakkausteollisuudesta sekä teollisuudesta, joka valmistaa raaka-aineita ja puolivalmisteita puhdastiloja käyttävälle teollisuudelle.

Hyvin toimivan puhdastilan edellytys on, että puhdastilan vaippa on tiivis, koska tavoite on yleensä pitää puhdastila ylipaineisena ympäröiviin tiloihin. Vaipan ilmavuodot on saatava minimoitua. Ilmanlaadun ja lämpötilan lisäksi puhdastilan ilmankosteutta halutaan useissa tapauksissa kontrolloida. Näistä syistä ja pintojen hyvän puhdistettavuuden takia puhdastilat rakennetaan erityisistä puhdastilaelementeistä.

Puhdastila on tyypillisesti rakennus rakennuksen sisällä. Näin voidaan hallita parhaiten puhdastilan painesuhteita ja välttää kondenssi- ja kosteusongelmia seinärakenteissa.

Puhdastilan sydän on oikein toteutettu ilmastointi. Ilmanlaadun ja lämpöolosuhteiden on oltava niin työntekijöiden kuin tuotannon kannalta tavoitteiden mukaiset. Toinen tärkeä ilmastoinnin tavoite on ylläpitää oikeat painesuhteet niin puhdastilan ulkopuolisiin tiloihin nähden kuin puhdastilan eri tilojen välillä.

Puhdastilan tavoitetaso määrittää erityisesti ilmastoinnin mitoitusta. Pari asia nousee ylitse muiden. Miten varmistetaan, että tuote ja tuotanto eivät haitallisessa määrin saastu ihmisperäisistä epäpuhtauksista (esim. ihosta irtoavat partikkelit) eikä puhdastilojen sisäpuolisista eikä ulkopuolisista epäpuhtauslähteistä. Oikein valittu puhdastilan vaatimustaso on puhdastilasuunnittelun perusta. Selvitäänkö ilmanvaihdolla, joka on esim. kymmenen kertaa tunnissa vai satoja kertoja tunnissa. Käyttö- ja investointikustannukset ovat moninkertaiset viimeksi mainitussa ensin mainittuun verrattuna. AX-Suunnittelun puhdastilasuunnittelun päämääränä on oikein valittu kokonaisratkaisu, joka vastaa asiakkaan tarpeita niin laadullisesti kuin taloudellisestikin.