Krister Koivula

Ympäristö ja turvallisuustekniikka

Kemikaaliturvallisuus
ATEX-suunnittelu
VOC-laitokset
Yritysten ympäristölupavelvoitteet
+358 40 555 0911