Marko Liikanen

Mittaukset ja selvitykset

Mittaus- ja laatupäällikkö
Päästö-, työhygienia-, energia-, ympäristö- ja LVI-tekniset mittaukset ja selvitykset
+358 3 2680 274
+358 40 824 7278