AX-Suunnittelussa on käytössä ISO 14001:2015 mukainen ympäristöjärjestelmä, johon johto on sitoutunut. 

Toimimme vastuullisesti noudattamalla ympäristönsuojelulakeja ja -säädöksiä. Tiedostamme toimiemme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme tavoitteita ja päämääriä, jotka edistävät ympäristön suojelemista. Tavoitteiden toteutumista ja päämääriä arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti jatkuvan parantamisen periaatteella.

Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti, niin sisäisillä kuin ulkoisillakin koulutuksilla ammattitaidon edelleen kehittämiseksi. Korkea ammattitaito antaa meille mahdollisuuksia suunnitella ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on tiedostaa vaikutuksemme ympäristöön ja ohjata toimintaa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.